Hier onder een serie foto's over de Zuid-Limburgse huisvuiltrein.

Jammer genoeg is dit vervoer per 31 December 2013 gestopt.

In de tijd dat deze trein gereden heeft hebben de volgende vervoerders een contract gehad:

- DB

- Husa

- Locon (vaak met inzet van Volkerrail of NBE lok)